Classified by application

Screening Libraries

Building Blocks and Intermediates

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-7626
Gastric mucin
 • Cat. No.: 

  CS-7626
 • CAS No.: 

  84082-64-4
CS-6215
Alexamorelin Met 1
 • Cat. No.: 

  CS-6215
 • CAS No.: 

CS-7681
Luciferase
 • Cat. No.: 

  CS-7681
 • CAS No.: 

  9014-00-0
CS-7636
Lysozyme
 • Cat. No.: 

  CS-7636
 • CAS No.: 

  9001-63-2
CS-6995
Ac-Gly-BoroPro
 • Cat. No.: 

  CS-6995
 • CAS No.: 

  886992-99-0
CS-6416
γ-Glu-Phe
 • Cat. No.: 

  CS-6416
 • CAS No.: 

  7432-24-8
CS-8040
HAE
 • Cat. No.: 

  CS-8040
 • CAS No.: 

  64111-99-5
CS-5673
Protirelin Acetate
 • Cat. No.: 

  CS-5673
 • CAS No.: 

  120876-23-5
CS-4436
CEP dipeptide 1
 • Cat. No.: 

  CS-4436
 • CAS No.: 

  816432-15-2
CS-5507
Rapastinel
 • Cat. No.: 

  CS-5507
 • CAS No.: 

  117928-94-6
CS-5195
Leupeptin hemisulfate
 • Cat. No.: 

  CS-5195
 • CAS No.: 

  103476-89-7
CS-7237
Tuftsin diacetate
 • Cat. No.: 

  CS-7237
 • CAS No.: 

  72103-53-8
CS-3460
Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome
 • Cat. No.: 

  CS-3460
 • CAS No.: 

  252557-97-4
CS-8059
N-terminally acetylated Endomorphin-1
 • Cat. No.: 

  CS-8059
 • CAS No.: 

CS-6902
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
 • Cat. No.: 

  CS-6902
 • CAS No.: 

  116783-35-8
CS-0062738
Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) TFA
 • Cat. No.: 

  CS-0062738
 • CAS No.: 

  199807-33-5
CS-0058948
TFLLR-NH2(TFA)
 • Cat. No.: 

  CS-0058948
 • CAS No.: 

  1313730-19-6
CS-5172
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
 • Cat. No.: 

  CS-5172
 • CAS No.: 

  863971-53-3
CS-0044426
Pressinoic Acid
 • Cat. No.: 

  CS-0044426
 • CAS No.: 

  35748-51-7
CS-7598
[bAla8]-Neurokinin A(4-10)
 • Cat. No.: 

  CS-7598
 • CAS No.: 

  122063-01-8