Classified by application

Building Blocks and Intermediates

Thin Layer Chromatography

Screening Libraries

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-8002
AX-024 hydrochloride
 • Cat. No.: 

  CS-8002
 • CAS No.: 

  1704801-24-0
CS-0087276
BRD6989
 • Cat. No.: 

  CS-0087276
 • CAS No.: 

  642008-81-9
CS-0022963
LMT-28
 • Cat. No.: 

  CS-0022963
 • CAS No.: 

  1239600-18-0
CS-4440
SC144
 • Cat. No.: 

  CS-4440
 • CAS No.: 

  895158-95-9
CS-0064289
RCGD423
 • Cat. No.: 

  CS-0064289
 • CAS No.: 

  108237-91-8
CS-8052
AX-024
 • Cat. No.: 

  CS-8052
 • CAS No.: 

  1370544-73-2
CS-4441
SC144 (hydrochloride)
 • Cat. No.: 

  CS-4441
 • CAS No.: 

  917497-70-2
CS-0133444
RO2959 monohydrochloride
 • Cat. No.: 

  CS-0133444
 • CAS No.: 

  2309172-44-7
CS-6750
RP-54745
 • Cat. No.: 

  CS-6750
 • CAS No.: 

  135330-08-4
CS-3221
Vidofludimus
 • Cat. No.: 

  CS-3221
 • CAS No.: 

  717824-30-1
CS-4162
APY0201
 • Cat. No.: 

  CS-4162
 • CAS No.: 

  1232221-74-7
CS-0063874
NFAT Transcription Factor Regulator-1
 • Cat. No.: 

  CS-0063874
 • CAS No.: 

  245747-71-1
CS-0106043
YQ128
 • Cat. No.: 

  CS-0106043
 • CAS No.: 

  2454246-18-3
CS-0022842
IL-15-IN-1
 • Cat. No.: 

  CS-0022842
 • CAS No.: 

  1831830-20-6
CS-0027150
Armillarisin A
 • Cat. No.: 

  CS-0027150
 • CAS No.: 

  53696-74-5
CS-2899
Balsalazide
 • Cat. No.: 

  CS-2899
 • CAS No.: 

  80573-04-2
CS-0018251
β-Anhydroicaritin
 • Cat. No.: 

  CS-0018251
 • CAS No.: 

  38226-86-7
CS-0009604
Deacetylasperulosidic Acid
 • Cat. No.: 

  CS-0009604
 • CAS No.: 

  14259-55-3
CS-0065044
Deucravacitinib
 • Cat. No.: 

  CS-0065044
 • CAS No.: 

  1609392-27-9
CS-7115
Veledimex
 • Cat. No.: 

  CS-7115
 • CAS No.: 

  1093130-72-3