Classified by application

Building Blocks and Intermediates

Thin Layer Chromatography

Screening Libraries

Bioactive Small Molecules

Dye and Bio-assay Reagents

Natural Products

Isotope Compounds

Peptides

CS-0182895
Bromobenzene D5
 • Cat. No.: 

  CS-0182895
 • CAS No.: 

  4165-57-5
CS-0200554
(±)-Equol-d4
 • Cat. No.: 

  CS-0200554
 • CAS No.: 

  1216469-13-4
CS-0201110
(Rac)-Tolterodine-desdiisopropylamino-ol-d5
 • Cat. No.: 

  CS-0201110
 • CAS No.: 

  1346605-35-3
CS-0093429
Dapsone D8
 • Cat. No.: 

  CS-0093429
 • CAS No.: 

  557794-38-4
CS-0128399
Zilpaterol-d7
 • Cat. No.: 

  CS-0128399
 • CAS No.: 

  1217818-36-4
CS-0111894
Mirtazapine D3
 • Cat. No.: 

  CS-0111894
 • CAS No.: 

  1216678-68-0
CS-0111884
(S)-Mirtazapine D3
 • Cat. No.: 

  CS-0111884
 • CAS No.: 

CS-4071
Mebeverine alcohol D5
 • Cat. No.: 

  CS-4071
 • CAS No.: 

  2070015-15-3
CS-4070
Mebeverine acid D5
 • Cat. No.: 

  CS-4070
 • CAS No.: 

  2070015-30-2
CS-0129481
Fenbendazole-d3
 • Cat. No.: 

  CS-0129481
 • CAS No.: 

  1228182-47-5
CS-0129452
Norfloxacin-d5
 • Cat. No.: 

  CS-0129452
 • CAS No.: 

  1015856-57-1
CS-4154
N-Desmethyl Clomipramine (D3 hydrochloride)
 • Cat. No.: 

  CS-4154
 • CAS No.: 

  1189971-04-7
CS-0111147
Acebutolol D7
 • Cat. No.: 

  CS-0111147
 • CAS No.: 

CS-4014
Omeprazole D3
 • Cat. No.: 

  CS-4014
 • CAS No.: 

  922731-01-9
CS-0200615
(rac)-4-Hydroxymethyl Ambrisentan-d3
 • Cat. No.: 

  CS-0200615
 • CAS No.: 

  1287096-42-7
CS-0200518
24,25-Dihydroxy Vitamin D2-d3
 • Cat. No.: 

  CS-0200518
 • CAS No.: 

  118584-50-2
CS-0200639
(6S)-Tetrahydro-L-biopterin-d3 disulfate
 • Cat. No.: 

  CS-0200639
 • CAS No.: 

  1329499-33-3
CS-0128091
Tizoxanide-D4 glucuronide
 • Cat. No.: 

  CS-0128091
 • CAS No.: 

CS-0200824
5-Dehydro Tolvaptan-d7
 • Cat. No.: 

  CS-0200824
 • CAS No.: 

  1296212-29-7
CS-0200519
5-(Methyl-d3)tetrahydrofolic Acid
 • Cat. No.: 

  CS-0200519
 • CAS No.: 

  1356019-97-0